اورژانس کشور از فوت دو عابر خانم به دلیل سقوط ابزار آلات ساختمانی خبر داد.


به گزارش ایلنا به نقل از اورژانس کشور، لحظاتی پیش به دلیل سقوط ابزار آلات ساختمانی از ساختمان در حال ساخت روبروی بیمارستان آتیه دو عابر خانم که در حال تردد در پیاده رو بودند، فوت کردند.
با توجه به کسب اطلاعات نیروهای روابط عمومی اورژانس کامیون حامل بونکر از روی تریلی جدا و از روی عابرین عبور کرده است.
 مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top