استاندار خراسان رضوی گفت: از طریق ظرفیت‌های شوراهای آموزش و پرورش می‌توان بسیاری از موانع پیش روی نظام تعلیم و تربیت را برداشت.


به گزارش ایلنا، رشیدیان، استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: نهاد آموزش و پرورش به عنوان زیر ساخت و زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می شود در حوزه مدیریت تعلیم و تربیت به عنوان یکی از ارگان های حیاتی، بهره گیری از دوراندیشی و هم اندیشی صاحبان امر تعلیم و تربیت جهت اجرای تصمیمات می تواند نقش مهم و موثری در پیشبرد اهداف داشته باشد.
وی افزود: به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم و دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت رشد و توسعه فرآیندهای برنامه ریزی شده توسط آموزش و پرورش ، تشکیل یک شورا به عنوان پارلمان آموزش و پرورش با محوریت این موضوع در استان و شهرستان ها به عنوان یک امر مهم و حیاتی محسوب می شود و خوشبختانه امروز در استان خراسان رصوی هم شاهد تاثیرگذاری مطلوب این شورا در بهبود مشارکت همه جانبه در راستای توسعه آموزش و پرورش هستیم.
رشیدیان با تاکید بر جایگاه شوراهای آموزش و پرورش افزود: اهمیت مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش نیازمند نگاه فرابخشی به آن است ، یعنی باید زمینه  مشارکت تمام عوامل اثرگذار و تعیین کننده دولتی و غیردولتی در آموزش و پرورش کشور را فراهم کند و چنین زمینه سازی نیازمند طرح جامعی جهت ایجاد زمینه مشارکت است و با تعیین سمت و سو و چارچوب مشارکت همه جانبه در آموزش و پرورش می توان به سوی تعالی و توسعه و دستیابی به اهداف مورد نظر پیش رفت، در این بخش و در راستای توجه به این موضوع شورای آموزش و پرورش چه در سطح استانی و چه در سطح شهرستانی و مناطق می توان زمینه ساز و بستر ساز مشارکت در آموزش و پرورش باشد.
در کنار این بحث، ایجاد مسیرهای عملی برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی رشد دستگاه تعلیم و تربیت و همچنین رفع موانع موجود در مسیر توسعه برنامه های این بخش تنها با در نظر گرفتن اهمیت شوراهای آموزش و پرورش میسر خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی در خصوص نقش شوراهای آموزش و پرورش در شناسایی و جذب منابع درآمدی عنوان کرد: بی تردید امروز با توجه به حجم برنامه های عملیاتی و اجرایی که در آموزش و پرورش جریان دارد توجه به جذب منابع درآمدی در حوزه های گوناگون برای توسعه این بخش بسیار حیاتی است، در استان خراسان رضوی شوراهای آموزش و پرورش با همین نگاه در زمینه ایجاد بستر مناسب برای تخصیص بخشی از اعتبارات استانی به آموزش و پرورش در راستای اجرای طرح هایی در حوزه های (آموزشی مانند پوشش دانش آموزان لازم التعلیم- توسعه فضاهای فیزیکی آموزشی با حمایت از خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار) پرورشی (توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانش آموزان، توسعه اردوهای راهیان نور، برگزاری مسابقات قرآنی ، فرهنگی و هنری دانش آموزی) ، ورزشی (افزایش سرانه ورزش دانش آموزی استان، توسعه برگزاری المپیادهای ورزشی دانش آموزی و احداث دهکده المپیاد ورزشی دانش آموزی شرق کشور ) آسیب های اجتماعی(اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی با مشارکت سایر دستگاه ها) و همچنین تبدیل به احسن نمودن املاک در اختیار آموزش و پرورش اهتمام جدی داشته است.مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top