کاریکاتور: تاثیر کتابخوانی در کاهش خشونت در جامعه روز انلاینK

ورزش کردن ۴۵ درصد در کاهش استرس در جامعه و به دنبال آن کاهش خشونت تاثیر دارد و کتابخوانی ۷۰ درصد.مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top