رهبر حزب حرکت ملی ترکیه: با همه پرسی کردستان، ترکیه فلج خواهد شد

دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه گفت: اگر کرکوک به حاکمیت نیروهای پیشمرگ بارزانی درآید و در ادامه آن در مرزهای جنوبی ترکیه نیز کردستان تشکیل شود، ترکیه آشکارا فلج خواهد شد.
به گزارش ایرنا، باغچه لی در پیامی توییتری در واکنشی تند علیه همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق نوشت: برگزاری این همه پرسی و به تبع آن تشکیل دولت مستقل کردستان در عمل ترکیه را فلج می کند.
وی این همه پرسی را توطئه و انعکاس کینه و دشمنی برخی قدرتهای بزرگ علیه ترکیه دانست و ادامه داد: دشمنی ها علیه ترکیه اخیرا رو به افزایش گذاشته است.
وی در پیام خود تصریح کرده است: کرکوک شهری ترک نشین و متعلق به ترکمن هاست و ما در خصوص این موضوع اصرار داشته و با کسی شوخی نداریم.
باغچه لی همچنین در این پیام توئیتری خود نوشت: بارزانی که از آمادگی خود برای تاوان پس دادن سخن گفته، باید بداند که ما قدرت تاوان گرفتن از این بحران را داریم.
رهبر حزب حرکت ملی ترکیه در ادامه پیام خود آورده است: تعلیق و یا لغو برگزاری این همه پرسی بسیار حیاتی بوده و اگر به غیر از این فکر شود، نتایج فلاکت باوری عاید منطقه خواهد شد.
وی مدعی شد: کسانی که تصور می کنند در صورت لغو برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق، کرکوک به عنوان پیشکش به بارزانی داده شده و به آن چشم طمع دوخته اند، در آینده نیز به دیاربکر، حکاری، شیرناک، چشم خواهند داشت.


مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top