دكتر محسن رضايي در صفحه توييتر خود به اظهارات ترامپ مبني بر لزوم شدت عمل درباره ايران پاسخ داد:
آقای ترامپ! فعلا از باتلاق كره خارج شويد، سپس به خود اجازه دهيد كه از  ایران بحث كنيد.مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top