نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موافقت کردند.

به گزارش
خبرنگار مهر
، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانونمندی یارانه ها در دستور کار صحن  علنی مجلس قرار گرفت.
نادر قاضی پور در دفاع از این تحقیق و تفحص گفت: بررسی علل افزایش بی رویه قیمت حامل های انرژی، عملکرد و چگونگی هزینه کرد منابع، عدم اجرای قانون مندی یارانه ها، بررسی اجزاء قانون حمایتی هدفمند کردن یارانه ها مانند مسکن و ... بررسی نحوه و مقدار پرداخت سهم  تولید از منابع از مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص است.
نمایندگان با ۱۴۲ رأی موافق، ۳۵رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موافقت کردند.

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top