عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، طرح تحول سلامت را یکی از مثبت ترین کارهای دولت یازدهم دانست و گفت: تیم اقتصادی دولت با وزیر بهداشت و اجرای این طرح ملی همراهی نکرد.


به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری افزود: مجلس قوانین خوبی برای منابع پایدار طرح تحول سلامت تصویب کرده، قانون اختصاص ۱۰ درصد  از محل یارانه ها و یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده اگر از سوی دولت اجرا می شد، همه مشکلات بهداشت و درمان را حل  می کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در دولت همکاری لازم برای اجرای طرح تحول سلامت صورت نگرفت و دکتر هاشمی در اجرای این طرح بزرگ و ارزشمند، تنها ماند.
شهریاری گفت: رئیس جمهور که همه جا از طرح تحول سلامت حمایت می کند، باید وزرای خود را ملزم به اجرای قانون و حمایت از این طرح کند، چون طرح تحول سلامت کارنامه تاریخی او در حوزه سلامت است.
وی افزود: به اعتقاد من، اعتماد شخص رئیس جمهوری به دکتر هاشمی دو سویه و بی سابقه است و تاکنون نظیر آن را نداشته ایم که رئیس جمهوری به وزیر بهداشت خود و به عکس وزیر به رئیس دولت این همه اعتماد داشته باشد، این خود نقطه قوتی برای نظام سلامت است.
شهریاری تاکید کرد: امیدواریم دولت دوازدهم همانطور که رئیس جمهوری گفتند، سلامت را اولویت خود می داند، در عمل هم از این طرح حمایت کند و مردم از برکات طرح تحول سلامت بیش از پیش بهره مند شوند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: به اعتقاد من دکتر هاشمی تنها کسی است که چالش های اجرای طرح تحول سلامت را بخوبی می داند و هیچ کس جز او نمی تواند نظام سلامت کشور را به خوبی اداره  کند.مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top