انتخابات نظام پزشکی به صورت الکترونیک و غیرحضوری برگزار می شود - جامعه پزشکی - روز انلاین
تندرستی
۱۳۹۶/۰۴/۲۶۱۶:۰۷کد خبر: 218368 سلامت نیوز: رییسدفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت غیرحضوری بودن انتخابات نظامپزشکی را گامی در جهت افزایش مشارکت و فراهم کردن عدالت در انتخابات سازماننظام پزشکی برشمرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، دکتر سیدمحمود تارا،در نشستخبری سخنگوی وزارت بهداشت، درخصوص فرآیند انتخابات نظام پزشکی با تاکید برنحوه انتخابات الکترونیک، گفت: انتخابات نظام پزشکی در دوره های گذشته بامشارکت کمی انجام شد و در شهر تهران در دوره قبل مشارکت 12 درصد بود که اینعدد برای کشوری که مردم برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مشارکت 70درصدی دارند، رقم مطلوبی نبود بنابراین تصمیم گرفته شد که امکانات جهتبرگزاری انتخابات الکترونیک فراهم شود.
وی با اشاره به غیرحضوریبودن انتخابات الکترونی سازمان نظام پزشکی، یادآور شد: انتخابات الکترونیکتاکنون مباحثی مربوط به انتخابات الکترونیک حضوری بود که در این روش، فردملزم است در محل رای گیری حاضر شده و فرآیند الکترونیکی و بدون کاغذ انجامشود.
دکتر تارا ادامه داد: در انتخابات نظام پزشکی که یکی از اهدافآن، افزایش مشارکت و فراهم کردن عدالت در شرکت افراد است، غیرحضوری بودنبرگزار شدن آن است. 250 هزار نفری که در شهرها و حوزه های مختلف حضوردارند،می توانند به صورت غیرحضوری رای دهند و چنانچه این اقدام صورت نمی گرفت وتنها یک شعبه در هر شهر وجود داشت، شاید شاهد حضور 50 تا 80 هزار نفر دراین انتخابات بودیم.
رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتیکی از مهمترین مزیت های انتخابات الکترونیک را کاهش 200 هزار سفر شهری وبین شهری اعضای نظام پزشکی برای ثبت رای عنوان کرد و افزود: انتخاباتغیرحضوری به صورت آنلاین و با دریافت یک کد رمز 12 رقمی از طریق تلفن همراهظرف یک تا سه دقیقه قابل انجام است.
دکتر تارا ادامه داد: درراستای فراهم سازی زیرساختها، کار خود را از سه ماه پیش آغاز کردیم و بابهترین مشاوران در حوزه رمزگذاری مشورت کرده و آنها را به کارگرفتیم و ازشرکت هایی که در این زمینه فعالیت های خوبی داشتند نیز دعوت کردیم.
ویگفت: تایید هویت افراد رای دهنده نیز از جمله پیچیده ترین مباحث در روندانتخابات است، چراکه آنها حضور ندارند و به صوت غیابی رای خواهند داد وبرای رفع شبهه پنج مرحله شناسایی در سیستم تعریف شد تا هویت افراد محرزشود.
ریس دفتر آمار و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه از شبگذشته فرایند تاییدیه رای گیری افراد با استفاده از شماره همراه ثبت شدهآغاز شده است، افزود: در این راستا فقط شماره همراه هایی قابل قبول است کهاپراتورها یا سامانه نظام پزشکی آن را به نام فرد ثبت کرده باشند و سوالهایی مانند دو رقم آخر شماره نظام پزشکی از فرد پرسیده می شود و چنانچهپاسخ اشتباهی ارسال شود، فرد از فرایند خارج می شود.
دکتر تارا گفت:شماره همراه هایی که با اشکال مواجه شده باشند نیز از سامانه انتخاباتنظام پزشکی خارج می شوند تا اطمینان حاصل شود، تلفن همراهی که با آن رایداده می شود، در اختیار فرد حقیقی رای دهنده قرار دارد.
رییس دفترآمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درخصوص جلوگیری از مخدوش سازی آرا گفت:در این راستا به منظور صیانت از آرای اعضای نظام پزشکی، از یکی از پیچیدهترین سیستم های رمزنگاری دنیا که یکی از آنها سیستم میکس نت است، استفادهکردیم. در این سیستم رمزنگاری از ترکیب چند رمز استفاده می شود تا آرایافراد بلافاصله بعداز ورود غیرقابل مشاهده شوند. در هر سیستمی امکان داردافرادی به گشایش رمزها مبادرت ورزند که در این سیستم امکان آن به هیچ عنوانوجود ندارد.
دکتر تارا ادامه داد: سیستم های رمزنگاری مورد استفادهدر این انتخابات ویژگی ناشناس سازی یا گمراه سازی دارد به این معنی کهامکان فیزیکی گشایش رمز وجود ندارد و مشخص نمی شود فرد به چه کسی رای دادهاست.
رییس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: از تمامچرخه های پشتیبان کمک گرفته شده است تا درصورت بروز اشکال بتوان از سامانههای موازی استفاده کرد و از طرف دیگر سامانه های پیامکی برای شعبه هایحضوری در نظر گرفته شده است تا چنانچه ارتباط اینترنتی قطع شد، فعالیت هایاستعلام و تایید هویت افراد و انجام فرایند انتخابات بدون اختلال انجامدهند.
وی گفت: سازمان پدافند غیرعامل و آزمایشگاه های فنی آن کهبهترین آزمایشگاه تخصصی این حوزه هستند بر فرآیند انتخابات نظام پزشکینظارت دارند و تاییدیه صادر خواهند کرد بنابراین آنها با بررسی سرورها وفرایندها، سلامت برگزاری این انتخابات را تایید یا رد می کنند. دکترتارا گفت: حدود 210 تا 230 هزار نفر به طور قطعی در انتخابات شرکت خواهندکرد و افراد باقی مانده دچار اشکال بوده اند، اما جلوی انتخابات آنها گرفتهنمی شود و می توانند به صورت حضوری در انتخابات شرکت کنند.
وی گفت:از افراد خواسته می شود که تا روز چهارشنبه در فرایند تایید هویت شمارههای تلفن همراه شرکت کنند تا متوجه شویم چه تعداد مجاز به شرکت هستند.تاکنون 207 هزار نفر تاییدیه بالادستی گرفته اند و بررسی ها تا روزچهارشنبه ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، فرایند انتخابات نظام پزشکیتاکنون تحت تهدیدات سایبری قرار نگرفته است و هیچ مشکلی برای برگزاریانتخابات الکترونیک غیرحضوری وجود ندارد.20170717 16:07›
اشتراک گزاری:(ضروری)(ضروری)رئیس جدید سازمان نظام پزشکی چه اقداماتی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد؟
در صورتیکه تمایل به دریافت خبرنامه سلامت نیوز را دارید، آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.شرط مهم سلامت یک جامعه توانمندی مردم در جستجو، دریافت و به کار گیری اطلاعات سلامت است، سلامت نیوز شریک سلامت جامعه ایرانی است. کلیه حقوق برای پایگاه خبری تندرستی ( سلامت نیوز ) محفوظ می باشد.>
3.16797s, 18q


مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی


Top